Χρησιμοποιώντας αυτή την φόρμα συμφωνώ & αποδέχομαι την προσωρινή αποθήκευση & επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μας.

 

> Phone

Call us at 0030 2610 332630,  0030 2610 342877.

Working hours : Mon – Wed: 09:00 – 14:00, Tue – Thu – Fri: 09:30 – 14:00

> Fax

Send fax to 0030 2610 331792.

Working hours : Mon – Wed: 09:00 – 14:00, Tue – Thu – Fri: 09:30 – 14:00

> Email

Send request to : info@hellenic-land.com

General enquiries : info@hellenic-land.com

> Post

Send letter to the following address :

3, Mitr. Chrisostomou Str., 26226, Patras, Greece

.

Wholesale Dept.

Att. : Mr. Trifonas Papadopoulos

Cellular line : 0030 6945 849400

e-mail : info@hellenic-land.com

e-mail 2: stellakl@hol.gr

Spoken languages : Greek, English, Italian.

Orders & general enquiries : 0030 2610 332630,  0030 2610 342877

Working hours : Mon – Wed: 09:00 – 14:00, Tue – Thu – Fri: 09:30 – 14:00

We look forward to hearing from you!