Που λες, Μαρία

Που λες, Μαρία, είμαι πολύ θυμωμένη μ' αυτήν την κατάσταση και μ' αυτό το μαρκούτσι στα μούτρα. Δεν θα έρθουν τα παιδιά στο χωριό, δεν θα πάω στο νεκροταφείο Μ. Παρασκευή, δεν θα πάω Επιτάφιο, δεν θα ακούσω ψαλμωδίες, δεν θα μεταλάβω, δεν θα πάρω λαμπάδα στο βαφτιστήρι μου, δεν θα πάω Ανάσταση, δεν θα φτιάξω μαγειρίτσα, δεν θα