ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Kid

Κάθε άνθρωπος ακόμα και όταν έχει πρόσβαση στην πληροφορία, χρειάζεται καθοδήγηση. Μια δεύτερη γνώμη. Μια δεύτερη ματιά. Μια συμβουλή. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για τα παιδιά. Τα παιδιά γενικά απολαμβάνουν και το να ψάχνουν και το να μαθαίνουν. Τις περισσότερες φορές όμως φοβούνται να ανοιχτούν. Μπερδεύονται. Φοβούνται. Που λένε και τώρα